لیست ویدیوهای شرکت

توری سایبان (شید گلخانه) شرکت تورینه بافت

توری سایبان (شید گلخانه) شرکت تورینه بافت توری سایبان شرکت تورینه بافت گزینه ای ایده آل برای پوشش و سایه اندازی. توری سایبان- توری شید - شید گلخانه - شبکه سایبان - کیسه راشل - توری بسته بندی
1397/05/22

توری شید سایبان شرکت تورینه بافت - پرورش انبه

توری شید سایبان شرکت تورینه بافت - پرورش انبه توری سایبان شرکت تورینه بافت گزینه ای مناسب برای پوشش و سایه اندازی گلخانه ها. شبکه سایبان - شید گلخانه - توری سایه انداز- توری گلخانه - توری شید
1397/05/17

توری سایه انداز (شبکه سایبان) شرکت تورینه بافت

توری سایه انداز (شبکه سایبان) شرکت تورینه بافت توری سایبان شرکت تورینه بافت راهکاری مناسب برای پوشش و سایه اندازی در محیطهای پروش دام و طیور
1397/05/14

توری شید (شبکه سایبان) شرکت تورینه بافت

توری شید (شبکه سایبان) شرکت تورینه بافت توری شید شرکت تورینه بافت گزینه‌ای مناسب برای سایه اندازی در اماکن مختلف. توری سایه اندازی - شبکه سایبان - شید گلخانه
1397/05/13

توری شید سایبان شرکت تورینه بافت - جلوگیری از آفتاب‌سوختگی درختان

توری شید سایبان شرکت تورینه بافت - جلوگیری از آفتاب‌سوختگی درختان توری شید شرکت تورینه بافت راهکاری مناسب برای جلوگیری از آفتاب‌سوختگی درختان. توری سایبان - توری سایه انداز - شبکه سایبان - شید گلخانه - توری ضدآفتاب
1397/05/12
رفتن به بالای صفحه