لیست ویدیوهای شرکت

کیسه راشل شرکت تورینه بافت - کیسه توری بسته بندی پیاز

کیسه راشل شرکت تورینه بافت - کیسه توری بسته بندی پیاز کیسه راشل شرکت تورینه بافت، گزینه ای مطمئن، آسان و اقتصادی برای بسته بندی انواع محصولات کشاورزی. توری راشل - کیسه توری - توری بسته بندی - توری بسته بندی پیاز- توری بسته بندی سیب زمینی
1397/07/17

کیسه راشل شرکت تورینه بافت

کیسه راشل شرکت تورینه بافت کیسه توری راشل شرکت تورینه بافت گزینه ای مناسب برای بسته بندی انواع محصولات کشاورزی هم‌چون: سیب زمینی - پیاز - کلم - پرتقال و ... کیسه توری سیب زمینی - کیسه توری پیاز - توری بسته بندی سیب زمینی - توری بسته بندی پیاز
1397/07/16

توری شید گلخانه شرکت تورینه بافت

توری شید گلخانه شرکت تورینه بافت توری شید گلخانه شرکت تورینه بافت گزینه ای ایده‌آل برای پوشش و سایه اندازی گلخانه ها. شبکه سایبان - توری سایبان - توری سایه انداز - توری گلخانه - قیمت توری شید - خرید توری سایبان - فروش توری سایه انداز - قیمت شبکه سایبان
1397/06/01

سایبان دامداری شرکت تورینه بافت

سایبان دامداری شرکت تورینه بافت توری سایبان دامداری شرکت تورینه بافت برای سایه اندازی و پوشش بمنظور جلوگیری از تنش دمایی در محیط‌های پرورش دام و طیور مانند: گاوداری ها. توری شید - توری سایه انداز - شبکه سایبان دام - سایبان دام - توری آفتابگیر
1397/05/30

توری شید برای سایه اندازی در گاوداری ها

توری شید برای سایه اندازی در گاوداری ها شبکه توری سایبان پوششی ایده آل برای سایه اندازی در محیط پرورش دام و طیور هم‌چون گاوداری ها. توری شید - شبکه سایبان - توری سایبان - شید گلخانه - توری ضدآفتاب - توری راشل
1397/05/28
رفتن به بالای صفحه