لیست ویدیوهای شرکت

توری شید (توری سایه انداز)

توری شید (توری سایه انداز) استفاده از توری سایه انداز برای جلوگیری از آفتاب سوختگی درختان و محصولات آنها و هم‌چنین کاهش قابل ملاحظه مصرف آب
1396/11/30

توری سایبان- تاثیر بر حفظ رطوبت خاک

توری سایبان- تاثیر بر حفظ رطوبت خاک تاثیر توری سایبان بر کاهش مصرف آب در آبیاری درختان
1396/11/29

توری ضدسرمازدگی - جهرم

توری ضدسرمازدگی - جهرم توری ضدسرمازدگی جهت جلوگیری از آسیب سرمازدگی به درختان
1396/11/03

توری ایمنی ساختمان (لفاف ساختمان)

توری ایمنی ساختمان (لفاف ساختمان) توری ایمنی ساختمان (لفاف ساختمان) شرکت تورینه بافت در تهران
1396/08/22
رفتن به بالای صفحه