تگ جستجو: shade net

Shade net for aloe vera

13:33:39 1399/02/21

Shade net applications

13:04:11 1398/02/14

IFEX 2017 - Tehran, Iran

12:10:00 1397/12/20

Shade net for aloe vera

17:46:45 1399/04/12

Anti frost net effects

15:46:50 1397/12/13

بیشترین دوام و ماندگاری

30 تا 48 ماه گارانتی

مشاوره تخصصی رایگان

بسته به نوع کاربری و محل اجرا

ارسال و حمل و نقل

مطمئن، سریع و مقرون بصرفه

تنوع بافت و محصول

بیشترین تنوع در خاورمیانه