ابرتگ "توری برداشت محصول"
زمینه های کاربرد شبکه توری جمع آوری محصول:- جهت جمع آوری محصولات کشاورزی هم‌چون: توت، بادام، زیتون، انجیر و ...- کاهش قابل توجه در ضایعات محصول - صرفه‌جویی محسوس در نیروی کار- بهبود کیفیت بهداشتی و سلامت محصول --------------------------------------------------مشخصات توری جمع آوری محصول:عرض: از عرض 2 تا 12 مترطول: به سفارش مشتری- طول استاندارد: 50 متررنگ: سبز تیره - سفیددرصد تراکم بافت: 30%دارا ...
رفتن به بالای صفحه