تگ جستجو: сельскохозяйственная сетка

Исследование объемов производства сладкого перца под прикрытием затеняющих сеток разного цвета

Исследование объемов производства сладкого перца под прикрытием затеняющих сеток разного цвета По результатам этого исследования было обнаружено что растения болгарского перца выращенные на участке без теневая сетка имели меньше плодов нуждались в большем поливе имели более слабую кожицу и меньший срок хранения по сравнению с растениями выращенными под затеняющими сетками в теплице Лучшая тем
14:19:29 1403/03/03

بیشترین دوام و ماندگاری

30 تا 48 ماه گارانتی

مشاوره تخصصی رایگان

بسته به نوع کاربری و محل اجرا

ارسال و حمل و نقل

مطمئن، سریع و مقرون بصرفه

تنوع بافت و محصول

بیشترین تنوع در خاورمیانه