59 جلوگیری از آفتاب سوختگی انار با توری سایبان
نصب شبکه توری سایبان بر روی درختان انار، علاوه بر پایین آوردن شدت دما در فضای تحت پوشش، از آفتاب سوختگی انار که از مشکلات شایع پرورش انار در ایران می‌باشد، جلوگیری می‌نماید. شبکه سایبان - توری سایه انداز - توری ضدآفتاب - توری ضدگرما - توری راشل
تاریخ انتشار: 17:59:28 1398/12/12
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه