1984 نصب توری سایه انداز (شید گلخانه) بر روی گلخانه
توری سایه انداز شرکت تورینه بافت، گزینه ای ایده‌آل برای پوشش و سایه اندازی گلخانه‌ها
تاریخ انتشار: 13:9:27 1398/04/01
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه