1461 نصب توری شید بر روی گلخانه - شرکت تورینه بافت
نصب توری شید بر روی گلخانه برای سایه اندازی روی گلخانه ها. توری شید گلخانه گزینه‌ای ایده آل برای سایه اندازی بر روی گلخانه ها بمنظور کاهش دما و مصرف آب و هم‌چنین جلوگیری از تابش شدید آفتاب می‌باشد. توری شید - توری سایبان - توری سایه انداز - توری گلخانه - توری ضد آفتاب
تاریخ انتشار: 10:29:23 1398/03/26
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه