1878 ترمونت - محصول جدید تورینه بافت برای مقابله با سرمازدگی
ترمونت محصول جدید تورینه بافت برای محافظت گیاهان در برابر آسیب ‌های سرمازدگی. با رنگ و افزودنی‌های جدید برای رشد و محافظت بهتر گیاهان. توری ضدسرمازدگی - تور ضدسرما - شبکه ضدسرمازدگی - شبکه ضدسرما - سرمازدگی درختان
تاریخ انتشار: 13:9:46 1397/08/29
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه