1835 شبکه سایبان توری شید برای پرورش دام
شبکه توری سایبان شرکت تورینه بافت گزینه ای مطلوب برای پوشش و سایه اندازی در محیط پرورش دام و طیور. شبکه سایبان-توری سایبان-توری سایه انداز-توری شید-توری راشل
تاریخ انتشار: 16:51:34 1397/05/27
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه