1225 توری سایبان ، توری شید - کاهش مصرف آب در کشاورزی
توری شید شرکت تورینه بافت با جلوگیری از تبخیر سطحی آب و حفظ رطوبت موجب کاهش چشمگیر مصرف آب در هنگام آبیاری درختان شده و از آفتاب سوختگی درختان نیز جلوگیری می‌کند.
تاریخ انتشار: 16:42:3 1397/04/10
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه