تاثیر توری سایبان بر فتوسنتز گیاهان، میزان رشد، تعداد میوه‌ها و شکوفه‌ها

تاثیر توری سایبان بر فتوسنتز گیاهان، میزان رشد، تعداد میوه‌ها و شکوفه‌ها

تاثیر توری سایبان بر میزان فتوسنتز 
اشباع نوری، یعنی مقدار نوری که فتوسنتز در آن حداکثر است و با افزایش نور، فتوسنتز افزایش نمی‌یابد. اندازه‌گیری تبادل گاز گیاه معیاری برای میزان فتوسنتز می‌باشد و با آن رابطه مستقیم دارد. عوامل متعددی وجود دارد که می‌تواند بر میزان فتوسنتز برگ تأثیر بگذارد، از جمله آب، سطح نور و کربوهیدرات. شبکه توری سایبان به طور بالقوه توانایی تأثیر بر همه این موارد را دارد. عموماً هنگامی که نور به نقطه اشباع نرسیده باشد، توری باعث کاهش فتوسنتز می‌شود. اما در شرایط اشباع نوری فتوسنتز پوشش توری موجب بهبود فتوسنتز می‌شود. از آنجایی که در اکثر نواحی ایران میزان تابش نور خورشید به‌اندازه‌ای زیاد است که چندین برابر شرایط اشباع نوری می‌باشد، پوشش توری شید علاوه بر جلوگیری از آفتاب‌سوختگی و کاهش دمای محیط و همینطور مصرف آب، در بهبود فتوسنتز هم کمک‌کننده خواهد بود.
تغییر در نور و فتوسنتز گیاه باعث تغییر در رشد و مورفولوژی برگ می‌شود. این تغییرات همیشه ثابت نیستند و به نوع گیاه و رنگ و تراکم سایبان وابسته است. برای مثال در یک تحقیق انجام شده بر روی یک از گونه‌های سیب، میانگین تعداد و طول شاخه‌های یک ساله تحت پوشش شبکه‌های توری‌ سایبان سفید، و سبز-سیاه افزایش یافت.
تاثیر توری سایبان بر میزان رشد و نمو گیاه
چندین عامل بر رشد درختان در زیر شبکه سایبان تأثیرگذار می‌باشد. "اجتناب از سایه" یعنی گیاه برای به دست آوردن نور بیشتر رشد می‌کند. این پدیده در زیر توری شید گلخانه ممکن است باعث شود گیاهان رشد بیشتر، قدرت بیشتر و شاخه‌های بیشتری داشته باشند. معمولاً افزایش رشد گیاه در زیر توری‌‌های شید سایه انداز با افزایش درصد سایه‌اندازی توری و رنگ‌های تیره‌تر آن افزایش می‌یابد. کاهش پرتو فعال فتوسنتزی در زیر توری سایبان، یک محیط غیر متعارف برای گیاه به وجود می‌آورد، بنابراین گیاه طول شاخه‌های خود را افزایش می‌دهد تا از سایه خارج شود.
به طور کلی در گیاهان مختلف، توری سایبان سبز باعث ایجاد برگ‌های نازک و کشیده می‌شود. نور قرمز تعداد برگ‌ها را افزایش می‌دهد. نور فرابنفش باعث تولید موم گیاهی، آنتوسیانین و کرک گیاهی بیشتر می‌شود. شبکه‌های توری‌ سایبان تیره‌تر با رنگ سیاه در نخ‌ها، باعث افزایش کلروفیل در درختان سیب می‌شود. این افزایش مقدار کلروفیل برای جبران کاهش نور خورشید می‌باشد. توری‌های شید گلخانه رنگی که کیفیت نور را تغییر می‌دهند، می‌توانند بر مورفولوژی برگ و رشد گیاه تأثیر بگذارند.
رشد گیاه، با دستیابی به نور بهینه کنترل می‌شود. توری سایبان پتانسیل دستکاری رشد گیاه را دارد، در نتیجه ابزار کمکی برای مدیریت رشد گیاه و تولید محصولات با کیفیت محسوب می‌شود. در گیاهان دیگر مانند انگور و کیوی نیز مزایای استفاده از شبکه های توری‌ سایبان در رشد و قدرت گیاه ثابت شده است. در تاکستان‌ها از توری سایبان 30 تا 50 درصد برای احیای درختان انگور استفاده می‌شود. شبکه‌های توری شید سایه انداز به رنگ قرمز50 درصد باعث رشد خوشه‌های کیوی می‌شود. برای نهال‌ها با بنیه ضعیف می‌توان از توری شید برای افزایش قدرت گیاه در زمان کاشت در باغ استفاده کرد تا زودتر رشد کنند.
تاثیر توری سایبان بر تعداد میوه‌ها و شکوفه‌های درختان
مقدار زمان رسیدن نور به گیاه، کیفیت و شدت طیف‌های نوری بر الگوی گل‌دهی گیاهان تأثیر بسزایی دارد. پراکندگی نور در زیر توری سایه انداز افزایش می‌یابد. در نتیجه نفوذ نور در تاج گیاه بهبود پیدا کرده و شاهد توزیع بهتر گل‌دهی در گیاه هستیم. ضمن اینکه انتشار بهتر نور در زیر توری سایبان باعث افزایش تولید قند، هورمون، رشد جوانه و در نتیجه الگوهای منظم گل‌دهی می‌شود. طول موج‌های مختلف می‌تواند تولید هورمون‌های مؤثر در گل‌دهی را تغییر دهد. برای مثال: طیف نور قرمز باعث ایجاد شکوفه می‌شود یا طیف مادون قرمز گل‌دهی را مهار می‌کند. بنابراین استفاده از شبکه‌های سایبان رنگی که می‌توانند شدت و کیفیت نور تاج را تغییر دهند، و همچنین درک ویژگی‌های طیفی خاص شبکه‌های توری‌ شید و پاسخ گیاهان حائز اهمیت است.
طبق بررسی‌های انجام شده برای درخت هلو، تعداد شکوفه در هر شاخه، زیر توری شید گلخانه  با سایه اندازی 50% سفید، 50% آبی ارغوانی، 50% قرمز، به طور قابل توجهی در مقایسه با حالت بدون توری سایبان افزایش یافته است. اختلاف در گل‌دهی گیاهان در زیر شبکه‌های توری شید به گونه گیاه و رنگ توری سایه انداز وابسته است.
انتشار: 15:57:27 1400/12/20
بازدید: 1990

بیشترین دوام و ماندگاری

30 تا 48 ماه گارانتی

مشاوره تخصصی رایگان

بسته به نوع کاربری و محل اجرا

ارسال و حمل و نقل

مطمئن، سریع و مقرون بصرفه

تنوع بافت و محصول

بیشترین تنوع در خاورمیانه