سرما‌زدگی - قسمت اول

سرما‌زدگی - قسمت اول

مقدمه
 اکثر درختان میوه در معرض آسیب‌های ناشی از سرمازدگی و یخبندان در فصل بهار و زمستان قرار دارند. این موضوع برای درختان میوه در مناطق معتدل آب و هوایی هم اتفاق می افتد. شدت این آسیب‌ها با وجود گسترش روزافزون گازهای گلخانه‌ای و تاثیرات مخرب آن بر اکوسیستم در حال افزایش بوده و آمادگی برای مقابله با این پدیده ها امری اجتناب‌ناپذیر است. به طور کلی آسیب‌های سرما به دو بخش کلی تقسیم می‌شوند:
یخ‌زدگی درختان در فصول سرد:
مهمترین عامل پراکندگی ارقام مختلف درختان میوه دار در مناطق مختلف سطح زمین  میزان مقاومت وسطح حساسیت آنها به سرمای  فصول سرد است. در مناطق سردتر گونه های مقاوم به سرما کشت می شوند. در اثر سرمای بیش از حد  زمستان، گونه‌های دارای  پوست نازک،  شکاف خورده و در اثر یخبندان شاخه های آنها سیاه خواهد شد. در درختان  مقاوم به سرما، دراواخر فصل تابستان و ابتدای پاییز تغییراتی در ساختار گیاه حاصل شده که درنهایت منجر به مقاوم شدن آنها در برابر سرما می شود. اولین مرحله مقاوم شدن، توقف رشد گیاه با کوتاه شدن طول روز می باشد. دومین مرحله مقاوم شدن، تولید مواد محرک مقاوم در برابر سرما  توسط گیاه است که در دمای پایین اتفاق می افتد. آبیاری بیش از حد،  دادن کود ازت بی رویه، هرس زود هنگام درختان  باعث کاهش  مقاومت درختان در برابر سرما خواهد شد. صرف از نظر پایه‌های گونه‌های مختلف درختان که دارای  پایداری مختلفی در برابر سرما هستند، اقدامات پیشگیرانه در مقاومت گونه‌های درختان میوه‌ تاثیرچشمگیری خواهد داشت.  ازجمله این اقدامات می توان به  تجمع کربوهیدرات‌های کافی در درختان میوه که  باعث افزایش مقاومت آنها در برابر سرما می شود، اشاره کرد. 
سرمازدگی درفصل بهار:
در مناطق محتلف به دلیل سرد شدن هوا جوانه‌های درختان بسته به اینکه در کدام مرحله از رشد باشند میزان خسارت متفاوت خواهد بود. هرچه درختان در اول بهار زودتر شکوفا شده(نیاز سرمایی کمتری دارند مثل آلو، زردآلو و هلو)،  بیشتر در معرض سرمازدگی بهاره قرار خواهند گرفت .سرمای دیرهنگام در فصل بهار باعث آسیب دیدن شکوفه‌های تازه زده شده درختان میوه شده ودر پاره ای از اوقات  به خود میوه های  تازه تشکیل شده نیز آسیب می زند. این میوه ها نسبت به شکوفه ها و جوانه‌های تازه تشکیل شده در برابر سرما حساس تر بوده و در دمای 0.5- درجه سانتی گراد دچار خسارت می شوند. درحالی که شکوفه‌ها در دمای 2- الی 3- درجه  سانتی‌گراد آسیب می بینند.
در بخش دوم این مقاله به راه‌های سنتی و نوین مقابله با پدیده سرمازدگی نظیر توری ضد سرمازدگی خواهیم پرداخت.

انتشار: 16:20:19 1398/07/16
بازدید: 1594

بیشترین دوام و ماندگاری

30 تا 48 ماه گارانتی

مشاوره تخصصی رایگان

بسته به نوع کاربری و محل اجرا

ارسال و حمل و نقل

مطمئن، سریع و مقرون بصرفه

تنوع بافت و محصول

بیشترین تنوع در خاورمیانه