پارامترهای موثر مربوط به تابش نور در رشد گیاهان در محیط گلخانه و فضای آزاد و چگونگی استفاده از توری سایه انداز و تاثیر آن- قسمت سوم

پارامترهای موثر مربوط به تابش نور در رشد گیاهان در محیط گلخانه و فضای آزاد و چگونگی استفاده از توری سایه انداز و تاثیر آن- قسمت سوم

سه ویژگی نور، یعنی كیفیت نور (طیف نور)، طول دوره زمانی نور (فتوپریودیسم) و كمیت نور (شدت نور) در رشد و نمو و تولید محصولات گیاهی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارهستند و این عوامل باید به طور همزمان تنظیم شوند تا نور بتواند بهترین اثر خود را بر روی رشد و محصول‌دهی گیاه داشته باشد. در این قسمت به عامل سوم یعنی شدت نور می‌پردازیم.  
اهمیت شدت نور مناسب در تولید محصول غیر قابل انكار است. میزان فتوسنتز تابع شدت نور است. اگر  شدت نور كم و ضعیف باشد ، عمل فتوسنتز و فرآیند رشد محصول كاهش می یابد و در صورتی كه شدت نور از حد مطلوب بیشتر باشد با كاهش فرآیند فتوسنتز، افت زیادی در عملكرد گیاه رخ می‌دهد و به دلیل افزایش دما بخصوص در زمان گلدهی محصولات ، سقط و ریزش گل‌ها پدید می آید. در واقع با افزایش شدت نور ، عمل فتوسنتز و تولید بیشتر رخ نخواهد داد که این بدلیل خاصیت اشباع نوری گیاه است. به عبارت دیگر می‌توان نتیجه گرفت كه ماكزیمم شدت نور مورد نیاز هر گیاه ،‌ مقداری منحصر به فرد می‌باشد كه میزان بالاتر از آن مقدار فتوسنتز گیاه را افزایش نمی‌دهد، این مقدار را نقطه اشباع نور می‌نامند و تا زمانی كه شدت نور از مقادیر پایین تا نقطه اشباع نور افزایش یابد، فتوسنتز نیز افزایش خواهد یافت. توصیه می‌شود که همواره (خصوصاً در روزهای ابری یا شدیداً آفتابی) شدت نور ورودی به گلخانه توسط نورسنج اندازه‌گیری شود تا در صورت نیاز برای کاهش یا افزایش نور اقدام شود.

استفاده از توری سایبان (شید گلخانه) جهت کاهش نور در گلخانه:

استفاده لامپ های نور مصنوعی جهت افزایش نور در گلخانه:

انتشار: 16:15:48 1396/03/24
بازدید: 1617

بیشترین دوام و ماندگاری

30 تا 48 ماه گارانتی

مشاوره تخصصی رایگان

بسته به نوع کاربری و محل اجرا

ارسال و حمل و نقل

مطمئن، سریع و مقرون بصرفه

تنوع بافت و محصول

بیشترین تنوع در خاورمیانه