شعب فروش شرکت تورینه بافت شمال

خراسان - مشهد - آقای خاکسار

خراسان رضوی - مشهد - آقای خاکسار شماره تماس: 09153773405 (عرضه انواع توری سایبان)
1398/02/07

کرمان - آقای آقاسی

آدرس: کرمان- - بلوار جمهوری اسلامی - چهارراه فرهنگیان - ضلع جنوبی پارک مادر - گلفروشی زینت گل. همراه: 09132404345 (عرضه انواع توری سایبان و توری ساختمان)
1397/05/11

خوزستان - دزفول - آقای صوری

آدرس: خوزستان - دزفول - آقای صوری 09161414174 (عرضه انواع توری سایه انداز)
1397/04/11

مازندران - آمل - آقای ایزدی

مازندران - آمل - جاده آمل به محمودآباد همراه: 09123076685 (عرضه انواع توری سایبان و توری ایمنی ساختمان)
1397/03/22

گیلان - رودسر - آقای اسدی

گیلان - رودسر - آقای اسدی - 09122605747 (عرضه انواع شبکه سایبان و توری نمای سختمان)
1397/03/20

سمنان - گرمسار - آقای کهن

آدرس: سمنان - گرمسار - آقای کهن - شماره تماس: 09125365949 (عرضه انواع توری سایبان و کیسه راشل)
1397/05/16

خوزستان - بندر ماهشهر - آقای پناهی

آدرس: خوزستان - بندر ماهشهر - خیابان وصال - جنب بانک سپه - آقای پناهی - شماره تماس: 09161522110 و 06152330045 (عرضه انواع توری شید)
1397/05/16

قم - آقای سلیمی

آدرس: قم - آقای سلیمی 09121355759 خطوط ثابت: 02538835141,3 (عرضه انواع توری شید)
1397/03/23

خوزستان - اهواز- آقای عطار

خوزستان - اهواز - آقای عطار - 09166204926 (عرضه انواع شبکه سایبان)
1397/03/19

فارس - شیراز - شرکت زمستان جنوب

آقای طاقدیسی 09171170673 عرضه انواع شبکه سایبان
1397/03/15
رفتن به بالای صفحه